PAM

print pdf

suport_col_400

PAM 2017

Diputació de Tarragona: Acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2017

De concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017 de la Diputació de Tarragona

Programa Sosteniment lloc secretària-interventora

  • Import subvenció: 6.900,00€

Programa Despesa Corrent 2017

  • Import subvenció: 64.177,64€

Programa Inversions

Subvenció Rehabilitació, arranjament i millora de la antiga seu de la Cooperativa Agrícola

  • Import subvenció: 24.383,35€
 
PAM 2016

L’ajuntament de la Masó ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2016 l'import de 37.276,59 € per despeses corrents, segons l'acord de la Diputació de Tarragona del dia 27 de maig de 2016

 
PAM 2015

L’AJUNTAMENT DE LA MASÓ HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2015 L’IMPORT DE 37.276,58 € PER DESPESES CORRENTS, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 29 DE MAIG DE 2015

 

 

PAM 2014
L’AJUNTAMENT DE LA MASÓ HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2013 L’IMPORT DE 37.276,58 € PER DESPESES CORRENTS, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2014.
 
 
 
PAM 2013
L’AJUNTAMENT DE LA MASÓ HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2013 L’IMPORT DE 37.276,58 € PER DESPESES CORRENTS, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2013.
 
 
PAM 2012

L’AJUNTAMENT DE LA MASÓ HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2012 L’IMPORT DE 39.220,94 € PER DESPESES CORRENTS, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2012.

Veure Acord.