Conèixer

Celebra Festa Major d'estiu el dia 19 de juliol, per Sta. Magdalena, amb actes típics de Festa Major. La Festa Major d'hivern té lloc el 20 de gener, per Sant Sebastià.
La tradició dóna com a probable origen del poble de La Masó l'agrupació al llarg del temps de diferents masos que es trobaven enmig de les hortes. Una altra versió diu que l'origen del poble es troba en la instal.lació d'unes cases d'observació per part del marquès del Rourell per vigilar la sèquia ...
Església de Sta. Magdalena L'església parroquial de Sta. Magdalena, d'estil neoromànic de la fi del segle XIX (1890). El campanar es una construcció del 1817, aproximadament. La seva característica és que està separat de l'església, ja que pertanyia a una edificació anterior. Casa Benet Casa Benet ...
Subscriure a